fb-pixel

Pravidla (RunTour Virtual)

OBECNÉ

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
 • Účastníci mladší 15 let se mohou závodů na 5 a 10 kilometrů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který bude zaslán organizátorům závodu na email info@run-tour.cz nejpozději týden před konáním samotného závodu. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko a je zdravotně způsobilý.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Za mimořádných podmínek (stav mimořádného ohrožení, nouzový stav, pandemie Covid apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.run-tour.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

MĚŘENÍ ČASU

 • Ve výsledcích závodu budete mít svůj čas, který vám bude změřen vámi zvolenou běžeckou aplikací, jenž je podporovaná platformou MyVrace (aktuálně podporované aplikace: Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Nike+, adidas Running, MapMyRun, Coros, Huawei Helath, Runkeeper, Health Mate, Rouvy, Decathlon Coach, Tomtom, Movescount). Vaše aktivita s časem bude nejprve spárována na webu https://www.myvrace.com/. Po skončení virtuálního závodu uvedeme oficiální časy a pořadí na webové stránky ČEZ RunTour.

REGISTRACE

 • K platné registraci si musí každý účastník závodu založit účet. Následně získá své RTID, tedy identifikační číslo, pod kterým se bude pravidelně na účet přihlašovat.
 • Registrace bude platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet pořadatele v plné výši, a to buď převodem, nebo kartou. Platba převodem nebude z důvodu časového prodlení umožněna méně než 5 dní do konce závodu.
 • S uhrazenou registrací obdrží závodník přibližně 14 dní před začátkem závodu kód, který uplatní na webu https://www.myvrace.com/. Připomínáme, že na tomto webu musí mít rovněž vytvořen vlastní účet. Ti, kteří vytvoří registraci pozdějí než 14 dnů před závodem, těm bude zmíněný kód zasílán až následně po zaplacení nebo ho naleznou ve svém RunTour účtu.
 • Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný.
 • Číslo účtu pro zasílání plateb: 5060015979/5500
 • Z každé zaplacené registrace putuje 50 Kč na charitativní účely.
 • Cena za startovné v sobě vždy obsahuje také poštovné, jehož výše se liší v závislosti na zvoleném státu doručení.
 • Registrovat se do závodu na webu www.run-tour.cz ve svém účtu můžete až do pondělní 20 hod. (tzn. 2 dny před koncem závodu), a to z důvodu zajištění dostatečného času na odběhnutí a propsání výsledku na platformě myvrace.com do konce závodu.

ZMĚNY REGISTRACE ONLINE

 • Bezplatné změny registrace (na klasický závod, změna osoby či distance) jsou možné do PÁTKU do 17 hod. dva týdny před startem závodu. Po uplynutí této lhůty je změna registrace zpoplatněna částkou 100 Kč. Tyto změny je možné provést každý pracovní den od 10 do 17 hod.
 • Možné je udělat změnu z běžce na běžce, z města na město, z distance na distanci a z virtuální ČEZ RunTour na klasickou ČEZ RunTour či naopak (v případě přeregistrace na klasický závod pouze v případě, že nebude vyprodán). U závodu na 3 kilometry bude přeregistrace z distance na distanci umožněna pouze s doplatkem rozdílu ve startovném, který tak vznikne (rozdíl je počítán z původní částky, kterou jste za registraci zaplatili a AKTUÁLNÍ výši startovného). U převodu z klasické na virtuální ČEZ RunTour bude u balíčků zasílaných do zahraničí dopočítáno k uhrazení poštovné, které v součtu s cenou za závod přesáhne aktuální stanovenou cenu.
 • Změny registrace z klasického závodu na virtuální (a naopak) jsou možné bezplatně v ČEZ RunTour účtu do pátku 17 hod. dva týdny před závodem, poté již za výše uvedený poplatek přes e-mail: info@run-tour.cz.
 • Změna registrace osoby či distance závodu jsou možné vždy pouze přes e-mail: info@run-tour.cz.
 • Při změně registrace na jinou osobu je potřeba znát její/jeho RTID (identifikační číslo, které každý závodník získá po založení svého účtu) a připsat ho do e-mailu.

ZÁVOD A FINISHERSKÉ BALÍČKY

 • Virtuální závody probíhají na platformě https://www.myvrace.com/. K účasti na závodu musí mít každý závodník na této platformě založený účet a ještě před vyběhnutím připojenou jednu z podporovaných aplikací – Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Nike+, adidas Running, MapMyRun, Coros, Huawei Health, Runkeeper, Health Mate, Rouvy, Decathlon Coach, Tomtom, Movescount).
 • Závod bude probíhat vždy v předem stanoveném období. Pouze během tohoto období je možné závod odběhnout.
 • Závod bude dokončen spárováním příslušné aktivity běžce v jeho připojené aplikaci s platformou. Dokončení závodu je nutné pro získání finisherské medaile. (V případě problémů s párováním si prosím nejprve projděte náš návod k virtuálním závodům ZDE. Pokud informace v něm váš problém nepomohou vyřešit, kontaktujte naši podporu)
 • Finisherskou medaili účastníci obdrží na adresu uvedenou při registraci nejpozději do několika týdnů po skončení závodu.
 • Velikost objednaného trička při přeregistraci lze změnit pouze v případě, že daná velikost není vyprodaná.
 • Nepřevzaté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je přísně zakázáno používat při závodu kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.
 • Ceny pro vítěze jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@run-tour.cz.

VĚKOVÉ KATEGORIE

Dospělí

 • 18 - 29 let
 • 30 - 39 let
 • 40 - 49 let
 • 50 - 59 let
 • 60 - 69 let
 • 70 let a více

RUNTOUR MASTER

 • Pokud během jednoho roku proběhnete virtuálně 8 ČEZ RunTour závodů (vždy za různé město) nebo proběhnete celkem 7 ČEZ RunTour závodů (z toho alespoň 6 klasických závodů) budete se moci chlubit titulem Zlatý RunTour Master a speciálním oceněním (zlatá koule + vytištěný certifikát). Jestliže proběhnete virtuálně 6 měst (nebo celkem 5 ČEZ RunTour závodů a z toho alespoň 4 klasické závody), získáte titul Stříbrný RunTour Master a s ním certifikát, který vám bude zaslán v elektronické podobě na e-mail. I za 4 absolvované virtuální závody – města (případně 3 ČEZ RunTour závody a z toho alespoň 2 v klasické formě) se můžete těšit na titul, a to bronzový RunTour Master a taktéž obdržíte certifikát v elektronické podobě.

Do součtu měst pro udílení titulů RunTour Master se započítávají všechna města. Slavnostní předávání cen pro Zlaté RunTour Mastery proběhne v Pardubicích. Ceny bude možné obdržet také poštou.

290805 KČ NA CHARITU

Každou registrací přispíváte na dobrou věc

ČEZ RunTour není jen o běhání. Je i o pomoci druhým. Každý rok vybíráme finanční příspěvek na charitativní subjekty. Ani letos tomu nebude jinak! 50 Kč z každého startovného poputuje na dobrou věc. Navíc také můžete přispět i dobrovolným příspěvkem v jakékoliv výši a podpořit ty, kteří to potřebují ještě více. Děkujeme!

Výsledky 2021

Velká RunTour

 1. Karel Splítek
  Karel Splítek 3784 bodů
 2. Jiří Bradáč
  Jiří Bradáč 3634 bodů
 3. Jan Svatoň
  Jan Svatoň 3608 bodů
 1. Adéla Fábry
  Adéla Fábry 3324 bodů
 2. Petra Vašinová
  Petra Vašinová 3116 bodů
 3. Soňa Barvenčíková
  Soňa Barvenčíková 2976 bodů

Malá RunTour

 1. Kryštof Vilk
  Kryštof Vilk 4544 bodů
 2. Pavel Vokál
  Pavel Vokál 4276 bodů
 3. Luboš Vachutka
  Luboš Vachutka 4272 bodů
 1. Jana Smutná
  Jana Smutná 4210 bodů
 2. Alena Tylšová
  Alena Tylšová 4136 bodů
 3. Barbora Heřmanovská
  Barbora Heřmanovská 3832 bodů

Partneři