fb-pixel

Pravidla

OBECNÉ

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který bude zaslán organizátorům závodu na email info@run-tour.cz nejpozději týden před konáním samotného závodu. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Běžci do 15 let se mohou dospělých běhů zúčastnit pouze s dospělým doprovodem, který s nimi poběží na trati, a s uhrazeným startovným. K tomu je rovněž potřeba, aby před konáním závodu zaslali vyplněný písemný souhlas odpovědného zástupce, který bude zaslán organizátorům závodu na email info@run-tour.cz nejpozději týden před konáním samotného závodu. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Běžci mladší 10ti let, kteří by chtěli běžet dospělý závod, se řeší individuálně s pořadateli.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, stav mimořádného ohrožení, nouzový stav, pandemie Covid apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.run-tour.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

MĚŘENÍ ČASU

 • Ve výsledcích každého města naleznete dva časy. První - takzvaný oficiální čas - respektuje pravidla Českého atletického svazu a je měřený od výstřelu. Slouží pro určení oficiálního pořadí daného závodu. Druhý - takzvaný čistý čas - je jen pomocným údajem, který běžci či běžkyni řekne, jak dlouho byl reálně na trati.

ČASOVÝ LIMIT

Abychom byli schopni zajistit bezpečný start všech jednotlivých závodů, respektujte prosím časové limity, po jejich překročení nebudete vpuštěni do cílového prostoru:

 • 3 km - 35 minut
 • 5 km - 45 minut
 • 10 km - 1 hodina a 30 minut

REGISTRACE

 • K platné registraci si musí každý účastník závodu založit účet. Následně získá své RTID, tedy identifikační číslo, pod kterým se bude pravidelně na účet přihlašovat.
 • Svůj účet potřebují mít rovněž účastníci dětských závodů. Je to z důvodu správy svých výsledků, fotografií a pamětních diplomů ze závodů. Pokud dítě ještě nemá svůj e-mail a telefonní číslo, použijte prosím údaje jednoho z rodičů.
 • Registrace bude platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově, nebo kartou.
 • Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný.
 • Číslo účtu pro zasílání plateb: 5060015979/5500
 • Platný tandem je ten, který je zaregistrovaný do páteční 20 hodiny před každým závodem.
 • Z každé zaplacené dospělé registrace putuje 50 Kč na charitativní účely.

ZMĚNY REGISTRACE ONLINE

 • Bezplatná změna registrace je možná do PÁTKU do 17 hod. dva týdny před každým závodem (výjimkou je závod v Praze, kde je změna registrace možná do PÁTKU do 17 hod. čtyři týdny před závodem). Po uplynutí této lhůty je změna registrace zpoplatněna částkou 100 Kč. Tyto změny je možné provést každý pracovní den od 10 do 17 hod, nejpozději však do čtvrteční 17 hod před závodem!!!
 • Změny registrací je možné dělat pouze v případě, že daný závod není vyprodán!
 • Možné je udělat změnu z běžce na běžce, z města na město nebo z distance na distanci. U závodu na 3 kilometry bude přeregistrace z distance na distanci umožněna pouze s doplatkem rozdílu ve startovném, který tak vznikne (rozdíl je počítán z původní částky, kterou jste za registraci zaplatili a AKTUÁLNÍ výši startovného).
 • Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@run-tour.cz.
 • Při změně registrace na jinou osobu je potřeba znát její/jeho RTID (identifikační číslo, které každý závodník získá po založení svého účtu) a připsat ho do e-mailu.

ZMĚNY REGISTRACE NA MÍSTĚ

 • Na místě závodu bude změna registrace možná pouze v případě, že závod nebude vyprodán! Možné je udělat změnu z běžce na běžce, nebo z distance na distanci. U závodu na 3 kilometry bude přeregistrace z distance na distanci umožněna pouze s doplatkem rozdílu ve startovném, který tak vznikne (rozdíl je počítán z původní částky, kterou jste za registraci zaplatili a AKTUÁLNÍ výši startovného).
 • Změna registrace na místě je zpoplatněna částkou 150 Kč a můžete ji udělat v sobotu v tyto časy: 3 km od 8:00 do 10:30 hod., 5 km od 8:00 do 11:15 hod, 10 km od 8:00 do 12:30 hod.
 • Přeregistrace na místě neumožňuje změnu z města na město!
 • Velikost objednaného trička při přeregistraci lze změnit pouze v případě, že daná velikost není vyprodaná.

ZÁVOD A STARTOVNÍ BALÍČKY

 • Startovní balíčky si účastníci mohou vyzvednout den před konáním závodu (místo bude upřesněno v propozicích jednotlivých závodů) a v den závodu v zázemí startu a cíle, v registračním stanu.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně. Pokud číslo jakýmkoliv způsobem zakryjete, je veliká pravděpodobnost, že nebudete figurovat ve výsledcích závodu.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce trati kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Do prostoru startu a cíle a na trať je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Pořadatel závodu zajišťuje úschovnu věcí a převlékárnu.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
 • Ceny pro vítěze jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@run-tour.cz.

VĚKOVÉ KATEGORIE

Děti

 • od roku narození 2015 do 2021 (běží 500 metrů)
 • od 2010 do 2014 (běží 1000 metrů)
 • od 2006 do 2009 (běží 1000 metrů)

Dospělí

 • 18 - 29 let
 • 30 - 39 let
 • 40 - 49 let
 • 50 - 59 let
 • 60 - 69 let
 • 70 let a více

RUNTOUR MASTER

 • Pokud během jednoho roku proběhnete 7-8 měst ČEZ RunTour, budete se moci chlubit titulem Zlatý RunTour Master a speciálním oceněním (zlatá koule + vytištěný certifikát) Jestliže proběhnete 5 nebo 6 měst, získáte titul Stříbrný RunTour Master a s ním certifikát, který vám bude zaslán v elektronické podobě na e-mail. I za 3 nebo 4 absolvovaná města se můžete těšit na titul, a to bronzový RunTour Master a taktéž obdržíte certifikát v elektronické podobě.

Do součtu měst pro udílení titulů RunTour Master se započítávají všechna města. Slavnostní předávání cen pro Zlaté RunTour Mastery proběhne v Pardubicích.

HODNOCENÍ SERIÁLU

 • Pořadí v Seriálu je dáno celkovým součtem bodů dosažených v jednotlivých závodech. Body jsou připisovány podle koeficientu a odpovídají umístění závodníka v příslušném závodu. Po sestupném seřazení závodníků podle jejich bodových zisků vzniká celkové pořadí v jednotlivých věkových kategoriích ve vypsaných závodech. Po uskutečnění každého dílčího závodu je zapsáno tzv. průběžné pořadí a po ukončení Seriálu tzv. celkové pořadí.
 • Při rovnosti bodového ohodnocení o umístění rozhoduje nejvýše dosažený počet bodů v jednom závodě ČEZ RunTour.

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Absolutní pořadí

 • Absolutní pořadí je sestaveno nezávisle na věkových kategoriích. Vzniká prostým součtem bodů získaných podle umístění v jednotlivých závodech seriálu ČEZ RunTour. Absolutní pořadí se dále dělí na absolutní pořadí Velké RunTour a Malé RunTour.

b/ Pořadí v kategorii

 • Vyjadřuje pozici závodníka pouze v rámci jeho věkové kategorie. Běžec si přenáší získané body z absolutního pořadí do své kategorie. Pořadí v kategorii je sestaveno sestupně podle bodových zisků z absolutního pořadí. Celkové pořadí vzniká prostým součtem získaných bodů v závodech Seriálu.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ SERIÁLU

 • Po sečtení výsledků ze započítaných závodů ČEZ RunTour (České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava, Praha, Karlovy Vary, Liberec, Pardubice) budou vyhlášeni vítězové Velké RunTour a Malé RunTour.
 • Vyhlášení vítězů za celý seriál proběhne v Pardubicích.

Velká RunTour

Malá RunTour

Dlouhé tratě - 10 km

Započítáváno 8 výsledků

Krátké tratě - 5 km

Započítáváno 8 výsledků

Výhry

Velká RunTour

Malá RunTour

1. místo (muži, ženy): finanční prémie 10 000,- Kč, věcné ceny od partnerů

1. místo (muži, ženy): prémie v podobě poukázek od partnera, věcné ceny od partnerů

300075 KČ NA CHARITU

Každou registrací přispíváte na dobrou věc

ČEZ RunTour není jen o běhání. Je i o pomoci druhým. Každý rok vybíráme finanční příspěvek na charitativní subjekty. Ani letos tomu nebude jinak! 50 Kč z každého startovného poputuje na dobrou věc. Navíc také můžete přispět i dobrovolným příspěvkem v jakékoliv výši a podpořit ty, kteří to potřebují ještě více. Děkujeme!

Výsledky 2021

Velká RunTour

 1. Sebastian Vošvrda
  Sebastian Vošvrda 3430 bodů
 2. Petr Štěrba
  Petr Štěrba 3288 bodů
 3. Marek Lorenc
  Marek Lorenc 3168 bodů
 1. Soňa Barvenčíková
  Soňa Barvenčíková 2856 bodů
 2. Jana Bušová
  Jana Bušová 2610 bodů
 3. Hana Homolková
  Hana Homolková 2374 bodů

Malá RunTour

 1. Luboš Vachutka
  Luboš Vachutka 4154 bodů
 2. Tomáš Malich
  Tomáš Malich 3966 bodů
 3. Lukáš Čermák
  Lukáš Čermák 3884 bodů
 1. Adéla Fábry
  Adéla Fábry 4006 bodů
 2. Petra Dufková
  Petra Dufková 3668 bodů
 3. Markéta Zmeškalová
  Markéta Zmeškalová 3552 bodů

Partneři