Pravidla - RunTour Kopřivnice: Legenda Emil

A) BĚH

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

 • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).

 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který bude zaslán organizátorům závodu na email info@run-tour.cz nejpozději týden před konáním samotného závodu. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

 • Běžci do 15 let se mohou dospělých běhů zúčastnit pouze s dospělým doprovodem, který s nimi poběží na trati, a s uhrazeným startovným. K tomu je rovněž potřeba, aby před konáním závodu zaslali vyplněný písemný souhlas odpovědného zástupce, který bude zaslán organizátorům závodu na email info@run-tour.cz nejpozději týden před konáním samotného závodu. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

 • Běžci mladší 10ti let, kteří by chtěli běžet dospělý závod, se řeší individuálně s pořadateli.

 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.

 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, stav mimořádného ohrožení, nouzový stav, pandemie Covid apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.

 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.

 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.

 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.run-tour.cz.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

MĚŘENÍ ČASU

 • Ve výsledcích naleznete dva časy. První - takzvaný oficiální čas - respektuje pravidla Českého atletického svazu a je měřený od výstřelu. Slouží pro určení oficiálního pořadí daného závodu. Druhý - takzvaný čistý čas - je jen pomocným údajem, který běžci či běžkyni řekne, jak dlouho byl reálně na trati.

ČASOVÝ LIMIT

Abychom byli schopni zajistit bezpečný start všech jednotlivých závodů, respektujte prosím časové limity, po jejich překročení nebudete vpuštěni do cílového prostoru:

 • 5 km - 45 minut

 • 10 km - 1 hodina a 30 minut

REGISTRACE

 • K platné registraci si musí každý účastník závodu založit účet. Následně získá své RTID, tedy identifikační číslo, pod kterým se bude pravidelně na účet přihlašovat.

 • Svůj účet potřebují mít rovněž účastníci dětských závodů. Je to z důvodu správy svých výsledků, fotografií a pamětních diplomů ze závodů. Pokud dítě ještě nemá svůj e-mail a telefonní číslo, použijte prosím údaje jednoho z rodičů.

 • Registrace bude platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově, nebo kartou.

 • Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší.

 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný.

 • Číslo účtu pro zasílání plateb: 5060015979/5500

 • Platný tandem je ten, který je zaregistrovaný do páteční 20 hodiny před závodem.

ZMĚNY REGISTRACE ONLINE

 • Bezplatná změna registrace je možná do PÁTKU do 17 hod. tři týdny před závodem

 • Po uplynutí této lhůty je změna registrace zpoplatněna částkou 100 Kč v případě distancí 5 a 10 KM. Dětské přeregistrace na 500 a 1000 M jsou zpoplatněny částkou 50 Kč. Tyto změny je možné provést každý pracovní den od 10 do 17 hod., nejpozději však do páteční 17 hod. týden před závodem!!!

 • Změny registrací je možné dělat pouze v případě, že daný závod není vyprodán!

 • Změnu je možné udělat z běžce na běžce, v případě dospělých registrací také z distance na distanci.

 • Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@run-tour.cz.

 • Při změně registrace na jinou osobu je potřeba znát její/jeho RTID (identifikační číslo, které každý závodník získá po založení svého účtu) a připsat ho do e-mailu.

 • Změnu registrace může udělat pouze vlastník registrace.

ZMĚNY REGISTRACE NA MÍSTĚ

 • POZOR, přeregistrace na místě závodu NENÍ možná!

 • Velikost objednaného trička při přeregistraci lze změnit pouze v případě, že daná velikost není vyprodaná.

ZÁVOD A STARTOVNÍ BALÍČKY

 • Startovní balíčky si účastníci mohou vyzvednout den před konáním závodu (místo bude upřesněno v propozicích závodu) a v den závodu v zázemí startu a cíle, v registračním stanu.

 • Nevyzvednuté balíčky NELZE vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně. Pokud číslo jakýmkoliv způsobem zakryjete, je veliká pravděpodobnost, že nebudete figurovat ve výsledcích závodu a nedostanete své fotografie.

 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci.

 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.

 • Je přísně zakázáno používat po celé délce trati kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.

 • Je zakázáno, jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.

 • Do prostoru startu a cíle a na trať je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.

 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.

 • Pořadatel závodu zajišťuje úschovnu věcí a převlékárnu.

 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.

 • Ceny pro vítěze nejsou právně vymahatelné.

 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@run-tour.cz.

VĚKOVÉ KATEGORIE

Děti

 • od roku narození 2016 do 2022 (běží 500 metrů)

 • od 2011 do 2015 (běží 1000 metrů)

 • od 2007 do 2010 (běží 1000 metrů)

Dospělí

 • 18 - 29 let

 • 30 - 39 let

 • 40 - 49 let

 • 50 - 59 let

 • 60 - 69 let

 • 70 let a více

RUNTOUR MASTER, HODNOCENÍ SERIÁLU A ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ SERIÁLU

Účast v závodu se nezapočítává do součtu závodů v rámci udílení titulu RunTour Master 2022 a Grand Master. Stejně tak je vymezena z celkového hodnocení seriálu a tím tedy nezasáhne ani do pořadí absolutních vítězů seriálu, tedy výsledků Velké a Malé RunTour.

B) KOLOBĚH

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrované dvojice v jakémkoliv složení (smíšené i nesmíšené).
 • Každá dvojice má k dispozici jedno kolo, které si může na trati libovolně střídat.
 • Z bezpečnostních důvodů startuje pouze běžec. Druhý člen dvojice na něho čeká s kolem na 1. kilometru trati, kde je možná první předávka.
 • Každý z dvojice musí běžet alespoň 5 km z trati.
 • Členové dvojice se od sebe musí vždy držet na dohled.
 • Předání kola musí vždy probíhat z ruky do ruky. A to pouze v momentě, kdy ani jeden ze závodníků nesedí/nejede na kole.
 • Běžec se v žádné části závodu nesmí dotýkat cyklisty (ani kola), držet se ho, ani ho tlačit.
 • Běžec nesmí být žádným způsobem připojen ke kolu.
 • Používání helem je doporučené, nikoliv však povinné.
 • S ohledem na terén a povrch trati doporučují pořadatelé MTB, gravel či trekkingové kolo.
 • Použití elektrických kol je zakázáno.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy s ohledem na aktuální podmínky.
 • Tohoto závodu se mohou účastnit pouze účastníci starší 10 let.
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který bude zaslán organizátorům závodu na email info@run-tour.cz nejpozději týden před konáním samotného závodu. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, stav mimořádného ohrožení, nouzový stav, pandemie Covid apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.run-tour.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

360110 KČ NA CHARITU

Každou registrací přispíváte na dobrou věc

ČEZ RunTour není jen o běhání. Je i o pomoci druhým. Každý rok vybíráme finanční příspěvek na charitativní subjekty. Ani letos tomu nebude jinak! 50 Kč z každého startovného poputuje na dobrou věc. Navíc také můžete přispět i dobrovolným příspěvkem v jakékoliv výši a podpořit ty, kteří to potřebují ještě více. Děkujeme!

Výsledky 2022

Velká RunTour

 1. Karel Splítek
  Karel Splítek 3784 bodů
 2. Jiří Bradáč
  Jiří Bradáč 3634 bodů
 3. Jan Svatoň
  Jan Svatoň 3608 bodů
 1. Adéla Fábry
  Adéla Fábry 3324 bodů
 2. Petra Vašinová
  Petra Vašinová 3116 bodů
 3. Soňa Barvenčíková
  Soňa Barvenčíková 2976 bodů

Malá RunTour

 1. Kryštof Vilk
  Kryštof Vilk 4544 bodů
 2. Pavel Vokál
  Pavel Vokál 4276 bodů
 3. Luboš Vachutka
  Luboš Vachutka 4272 bodů
 1. Jana Smutná
  Jana Smutná 4210 bodů
 2. Alena Tylšová
  Alena Tylšová 4136 bodů
 3. Barbora Heřmanovská
  Barbora Heřmanovská 3832 bodů

Partneři

Partneři závodu Kopřivnice: Legenda Emil