fb-pixel

PVZP RunTour Karlovy Vary - BĚŽÍME! Jak to bude probíhat?24. září 2020

PVZP RunTour Karlovy Vary - BĚŽÍME! Jak to bude probíhat?

Milí běžci,

od včerejška jsme usilovně řešili celou situaci a připravili jsme takový režim, který respektuje nařízení ministerstva zdravotnictví. Můžeme tedy běžet! Závod bude ale v jiném režimu, než jste zvyklí, proto si důkladně přečtěte všechny informace!!

PVZP RUNTOUR KARLOVY VARY – 26.9.2020

Jak to v Karlových Varech bude?

1. Změna časů startů, rozdělení na vlny.

Závodníci budou předem rozděleni do startovních vln, tak aby bylo zamezeno shromáždění většího počtu osob, než je v dobu konání závodu povoleno. Starty na 5 a 10 KM budou rozděleny na vlny, každá z těchto vln bude startovat po 50 lidech v rámci oddělených startů, které se vzájemně nepromíchávají. Celý režim dne naleznete níže a během dnešního dne vám dorazí e-mail s přesnými instrukcemi ohledně startu vašeho závodu.

Nový harmonogram PVZP RunTour Karlovy Vary (každý start bude dělen po 50 závodnících):

09:00 - děti 500 M (dívky)

09:10 - děti 500 M (chlapci)

09:20 - děti 1000 M mladší (dívky)

09:30 - děti 1000 M mladší (chlapci)

09:40 - děti 1000 M starší (dívky i chlapci)

11:00 – RUN 3 KM

11:30 – RUN 5 KM

12:15 – RUN 5 KM

13:00 – PVZP RUN 10 KM

14:00 – PVZP RUN 10 KM

2. Výdej startovních čísel

• Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek od 15 do 20 hodin a v sobotu od 8:00 do startu jednotlivých závodů.

• V sobotu přijďte na výdej startovních čísel vždy nejdříve 45 minut před startem vašeho závodu. Dřív nebudete do areálu vpuštěni.

• Do prostoru registrací budeme běžce vpouštět po 50 osobách.

• Do zázemí závodu a na výdej startovních čísel budou běžci vpuštěni pouze s vytištěným nebo elektronickým potvrzením o přiřazeném startovním čísle!

3. Zázemí závodu

• Hlavní a jediný vstup do zázemí bude z ulice Slovenská.

• Do prostoru zázemí budou vpouštěni pouze běžci, a to po 50 osobách.

• K dispozici bude úschovna.

• Šatny k dispozici nebudou. Proto doporučujeme na závod přijet již ve sportovním oblečení.

• Na registraci a v úschovně dodržujte rozestupy a koridory, které zde budou naznačeny!

• Dětská zóna a hlídání dětí k dispozici nebude.

• V celém zázemí, např. při čekání na startovní číslo apod. dodržujte 2metrové odstupy.

• Po doběhu se můžete v prostoru cíle občerstvit, ale je důležité, abyste zázemí opustili před doběhem další vlny.

4. Prostor startu a cíle závodu

• Bude oddělen prostor startu a cíle, tak aby nedocházelo ke kontaktu lidí, kteří čekají na start své vlny s těmi, kteří dobíhají.

• Prostory startu i cíle budou ohraničené tak, aby bylo zamezeno vstupu dalším osobám.

• Bude probíhat koordinování pohybu osob v obou prostorech.

• Medaile si závodníci berou sami ze stojanu na medaile.

• Do prostoru startu budou běžci vpuštěni 10 minut před startem jejich závodu.

• Každý koridor bude mít kapacitu 50 míst, po jeho zaplnění se posuňte do dalších koridorů.

5. Dezinfekce na všech klíčových místech

• K dispozici budou volně dostupné dezinfekční prostředky pro závodníky na klíčových místech - vstup do areálu, toalety, občerstvení, registrace, ...

• Bude probíhat pravidelná dezinfekce společných prostor – stoly, oploty apod.

6. Vyhlášení vítězů, tombola

• Vyhlašovat se budou pouze celkoví vítězové (1.-3. místo) individuálně po doběhu.

• Věkové kategorie a tandemy budou vyhlášeny až po závodě online.

• Tombola se na závodě v Karlových Varech ruší.

7. Roušky a další ochranný materiál pro veškerý personál

• Veškerý personál (organizátoři, promotéři, občerstvení, dodavatelé) bude vybaven ochrannými pomůckami.

8. Povinné nošení roušek / nákrčníků pro závodníky

• Cšichni závodníci jsou dle vyhlášky hygienické stanice Karlovarského kraje povinni mít zakrytý nos a ústa po celou dobu, kdy se pohybují v zázemí závodu, před startem samotného závodu, kdy jsou ve startovního koridoru, i po něm.

• Po dobu, kdy jsou závodníci na trati tato povinnost neplatí.

• V případě, že si budete chtít na místě dokoupit jednorázovou roušku, budete mít možnost ve stanu RUNTOUR SHOP.

9. Speciální provoz občerstvovacích stanic

• Provoz občerstvovacích stanic bude probíhat na základě aktuálních, vládou stanovených hygienických pravidel.

• Závodníci si berou občerstvení sami, obsluha občerstvovací stanice hlídá pouze dodržování pravidel a hygienu.

• Bude zajištěna koordinace pohybu osob v cílové občerstvovací stanici pro rychlé odbavení bez kumulace osob.

• Na cílovou občerstvovací stanici bude závodník vpuštěn pouze se zakrytým nosem a ústy.

• Na 3 a 5 KM distanci budou občerstvovací stanice pouze v cíli, na 10 KM distanci bude občerstvovací stanice na 5 KM a v cíli.

10. Omezení doprovodu závodníků v zázemí

• Doprovod je povolený pouze u dětí (1 osoba) – ten bude také vpuštěn do zázemí a prostoru startu a cíle, u dospělých běžců doprovod vpuštěn nebude.

11. Komunikace se zástupci municipalit

• Všichni zástupci municipalit a dalších souvisejících subjektů, které vydávají povolení k organizaci závodu, byli informováni o tom, že závod se koná na základě přijetí opatření schválených ministerstvem zdravotnictví a nehrozí tak riziko pro danou lokalitu.

• Závod je nahlášený na krajské hygienické stanici.

Komentáře

466525 KČ NA CHARITU Každou registrací přispíváte na dobrou věc

RunTour není jen o běhání. Je i o pomoci druhým. Každý rok vybíráme finanční příspěvek na charitativní subjekty. Ani letos tomu nebude jinak! 50 Kč z každého startovného poputuje na dobrou věc. Letos navíc můžete nově přispět i dobrovolným příspěvkem v jakékoliv výši a podpořit ty, kteří to potřebují ještě více. Děkujeme!

Výsledky 2020

Velká RunTour

 1. Karel Splítek
  Karel Splítek 3784 bodů
 2. Jiří Bradáč
  Jiří Bradáč 3634 bodů
 3. Jan Svatoň
  Jan Svatoň 3608 bodů
 1. Adéla Fábry
  Adéla Fábry 3324 bodů
 2. Petra Vašinová
  Petra Vašinová 3116 bodů
 3. Soňa Barvenčíková
  Soňa Barvenčíková 2976 bodů

Malá RunTour

 1. Kryštof Vilk
  Kryštof Vilk 4544 bodů
 2. Pavel Vokál
  Pavel Vokál 4276 bodů
 3. Luboš Vachutka
  Luboš Vachutka 4272 bodů
 1. Jana Smutná
  Jana Smutná 4210 bodů
 2. Alena Tylšová
  Alena Tylšová 4136 bodů
 3. Barbora Heřmanovská
  Barbora Heřmanovská 3832 bodů

Partneři