Pravidla

Obecné

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Běžci do 15 let se mohou dospělých běhů zúčastnit pouze s dospělým doprovodem, který s nimi poběží na trati, a s uhrazeným startovným. K tomu je rovněž potřeba při vyzvednutí startovního čísla doložit potvrzení od zákonného zástupce.
 • Běžci mladší 10ti let, kteří by chtěli běžet dospělý závod, se řeší individuálně s pořadateli.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.

Měření času

 • Ve výsledcích každého města naleznete dva časy. První - takzvaný oficiální čas - respektuje pravidla Českého atletického svazu a je měřený od výstřelu. Slouží pro určení oficiálního pořadí daného závodu. Druhý - takzvaný čistý čas - je jen pomocným údajem, který běžci či běžkyni řekne, jak dlouho byl reálně na trati.

Registrace

 • K platné registraci si musí každý účastník závodu založit účet. Následně získá své RTID, tedy identifikační číslo, pod kterým se bude pravidelně na účet přihlašovat.
 • Svůj účet potřebují mít rovněž účastníci dětských závodů. Je to z důvodu správy svých výsledků, fotografií a pamětních diplomů ze závodů.
 • Registrace bude platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově, nebo kartou.
 • Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný.
 • Změny v registracích jsou možné pouze do 4 pracovních dní před každým závodem. Poté již převod nebude možný. Výjimku tvoří závod v Praze, kde jsou změny v registracích možné pouze do 14 pracovních dní před závodem.
 • Tato změna registrace není zpoplatněná.
 • Změny v registracích jsou možné, pouze pokud má závod, na který se chce závodník přehlásit, volnou kapacitu.
 • Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@run-tour.cz
 • Při změně registrace na jinou osobu je potřeba znát její/jeho RTID a připsat ho do e-mailu.
 • Velikost objednaného trička při registraci nelze změnit.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a  pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.run-tour.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

POZOR, výdej nových registrací na místě v den konání závodu končí u dětských závodů 30 min a u dospělých závodů 45 min před startem každého z běhů!!!

Závod a startovní balíčky

 • Startovní balíčky si účastníci mohou vyzvednout den před konáním závodu (místo bude upřesněno v propozicích jednotlivých závodů) a v den závodu v zázemí startu a cíle, v registračním stanu.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Pořadatel závodu zajišťuje úschovnu věcí a převlékárnu.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
 • Ceny pro vítěze jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@run-tour.cz.

Věkové kategorie

Děti

 • od roku narození 2011 (běží 500 metrů)
 • od 2006 do 2010 (běží 1 km)
 • od 2002 do 2005 (běží 1 km)

Dospělí

 • do 39 let
 • 40 - 49 let
 • 50 - 59 let
 • 60 - 69 let
 • 70 let a více

RT master

 • Pokud během jednoho roku proběhnete alespoň sedm měst RunTour, budete se moci chlubit titulem Zlatý RunTour Master a dostanete od nás trofej. Jestliže proběhnete pět nebo šest měst, získáte titul Stříbrný RunTour Master a elektronický certifikát. I za tři a čtyři absolvované závody máte připravený elektronický certifikát a titul Bronzový RunTour Master. Ocenění platí i pro dětské běžce.

Hodnocení seriálu

 • Pořadí v Seriálu je dáno celkovým součtem bodů dosažených v jednotlivých závodech. Body jsou připisovány podle koeficientu a odpovídají umístění závodníka v příslušném závodu. Po sestupném seřazení závodníků podle jejich bodových zisků vzniká celkové pořadí v jednotlivých věkových kategoriích ve vypsaných závodech. Po uskutečnění každého dílčího závodu je zapsáno tzv. průběžné pořadí a po ukončení Seriálu tzv. celkové pořadí.
 • Při rovnosti bodového ohodnocení o umístění rozhoduje nejvýše dosažený počet bodů v jednom závodě RunTour.

Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:

a/ Absolutní pořadí

 • Absolutní pořadí je sestaveno nezávisle na věkových kategoriích. Vzniká prostým součtem bodů získaných podle umístění v jednotlivých závodech seriálu RunTour. Absolutní pořadí se dále dělí na absolutní pořadí Velké RunTour a Malé RunTour.

b/ Pořadí v kategorii

 • Vyjadřuje pozici závodníka pouze v rámci jeho věkové kategorie. Běžec si přenáší získané body z absolutního pořadí do své kategorie. Pořadí v kategorii je sestaveno sestupně podle bodových zisků z absolutního pořadí. Celkové pořadí vzniká prostým součtem získaných bodů v závodech Seriálu.

Absolutní vítěz Seriálu

 • Po sečtení výsledků ze započítaných závodů RunTour (České Budějovice, Ústí nad Labem, Brno, Plzeň, Olomouc, Liberec, Praha) budou vyhlášeni vítězové Velké RunTour a Malé RunTour.
 • Závod v Pardubicích se nezapočítává do výsledků celkového pořadí Malé a Velké RunTour. Vyhlášení vítězů za celý seriál proběhne již v Praze na Ladronce.
Velká RunTour Malá RunTour
Dlouhé tratě - 10 km Započítáváno 7 výsledků Krátké tratě - 5 km Započítáváno 7 výsledků

Výhry

Velká RunTour Malá RunTour
1. místo (muži, ženy): finanční prémie 10000,- Kč, věcné ceny od partnerů 1. místo (muži, ženy): prémie v podobě poukázek od partnera Intersport, věcné ceny od partnerů

Generální partner

Logo

Hlavní partneři

LogoLogoLogoLogoLogo

Hlavní mediální partneři

LogoLogoLogo

Oficiální partneři

LogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogo

Oficiální časomíra

Logo

Dodavatelé

LogoLogoLogoLogoLogoLogo

Spolupracujeme

LogoLogoLogoLogoLogoLogo

Spolupracujeme

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo
Banner 1 Banner 2
Ilustrace

Velká a Malá RunTour – výsledky 2017

Pořadí 10 km muži

 1. Tomáš Radonský Tomáš Radonský 7210 bodů
 2. Michal Vošvrda Michal Vošvrda 7018 bodů
 3. Rostislav Hypl Rostislav Hypl 6972 bodů

Pořadí 10 km ženy

 1. Marcela Joglová Marcela Joglová 7244 bodů
 2. Kristina Mrázová Kristina Mrázová 5710 bodů
 3. Kerstin Schmidt Kerstin Schmidt 4010 bodů

Pořadí 5 km muži

 1. Václav Vandrovec Václav Vandrovec 9228 bodů
 2. Jiří Šeratovský Jiří Šeratovský 8002 bodů
 3. Marek Moflar Marek Moflar 7940 bodů

Pořadí 5 km ženy

 1. Barbora Šambergerová Barbora Šambergerová 7050 bodů
 2. Lucie Skalová Lucie Skalová 6864 bodů
 3. Blanka Lochmanová Blanka Lochmanová 6800 bodů
top
Ilustrace: siluety